A faanatómiai megfigyelések alapján öt nemzetséget sikerült azonosítani a faanyagban: Quercus (n = 32), Ulmus (n = 15), Abies (n = 4), Populus (n = 2) és Fagus (n = 1). A minták között a legcsekélyebb/legtöbb mérhető számú évgyűrű 14/189 darab volt. A minták csiszolt felületén két sugár mentén mértük az évgyűrűszéleségeket, 0,01 mm pontossággal, TSAP 4.80 szoftverkörnyezetbe, amiben az évgyűrűszélesség adatsorok szinkronizációját is végeztük. A tölgy adatsorok között sikerült statisztikailag megbízhatóan szinkronizálható sorozatokat találni. A MURchr1 öt minta évgyűrűsorára épül és 182 évet ölel fel, a MURchr2 két minta évgyűrűsorára épül és 127 évet fed le. Négy mintából történt radiokarbon elemzés. A kezdeti 14C aktivitást az NBS oxálsav sztenderdből származtattuk. Az ismeretlen minta 14C aktivitását folyadékszcintillációs módszerrel, Quantulus 1220™ berendezéssel, benzolból határoztuk meg. A lebegő kronológiák keltezését célzó eredmények a MURchr1-ből (lab ID: CSZ104, 623±30 14C BP), a MURchr2-ből (lab ID: CSZ111, 5193±33 14C BP); valamint a további két mintából nyert korok (lab ID: CSZ103, 582±30 14C BP és lab ID: CSZ112, 824±28 14C BP) azt sugallják, hogy a szubfosszilis faanyag a középső és késő holocén időszakot reprezentálhatja.