Kutatásunkban Magyarország csapadékhiányos dél-alföldi régió járásai körében a természeti adottságok társadalmi-gazdasági, valamint infrastrukturális jellemzőkre gyakorolt hatásait vizsgáltuk klasszikus térinformatikai és gépi tanulási módszerekkel. A demográfiai és gazdasági környezet leírásához a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott komplex indikátort, valamint az azt felépítő 24 darab mutató egyedi értékeit használtuk fel. A vizsgálat célja a társadalmi-gazdasági környezet és a természeti adottságok közötti mélyebb kapcsolatrendszer feltárása. A komplex indikátort felépítő mutatók egyedi értékeivel a természeti környezeti adottságok tekintetében négy paraméteren (aszály veszélyeztetettség; belvíz megjelenés valószínűsége; felszíni víztesttől való távolság; talaj produktivitás) keresztül vizsgáltuk az összefüggést.

A térinformatikai megközelítés segíthet az egyes paraméterek és adatok közti kapcsolatok feltérképezésében, ugyanakkor értékes adatbázisokat hozhat létre a további kutatásokhoz. A gépi tanulás újfajta koncepciójának alkalmazásával pedig az adatok között mélyebb kapcsolatrendszerek térképezhetők fel.